Vrlo često određeni slučaj ili problem neće zahtijevati puno angažiranje privatnog detektiva u smislu istraživanja, nadzora, izuzimanja tragova ili prikupljanja relevantnih dokumenata, nego će i sam savjet u okviru detektivske struke biti dovoljan da se riješi problem. Kod niza se slučaja javlja potreba za korištenjem detektivskih savjeta u smislu korištenja podataka koji su već prikupljeni ili tek postoje sumnje da se nešto loše događa.

Vrlo često određeni slučaj ili problem neće zahtijevati puno angažiranje privatnog detektiva u smislu istraživanja, nadzora, izuzimanja tragova ili prikupljanja relevantnih dokumenata, nego će i sam savjet u okviru detektivske struke biti dovoljan da se riješi problem. Kod niza se slučaja javlja potreba za korištenjem detektivskih savjeta u smislu korištenja podataka koji su već prikupljeni ili tek postoje sumnje da se nešto loše događa.

Vrlo često određeni slučaj ili problem neće zahtijevati puno angažiranje privatnog detektiva u smislu istraživanja, nadzora, izuzimanja tragova ili prikupljanja relevantnih dokumenata, nego će i sam savjet u okviru detektivske struke biti dovoljan da se riješi problem. Kod niza se slučaja javlja potreba za korištenjem detektivskih savjeta u smislu korištenja podataka koji su već prikupljeni ili tek postoje sumnje da se nešto loše događa.

DISKRECIJA I POVJERENJE - TEMELJNA POLAZIšTA RADA PRIVATNOG DETEKTIVA


Naša detektivska agencija u mogućnosti je ponuditi usluge velikom rasponu klijenata, od fizičkih osoba do velikih korporacija. Molimo da izaberete detaljnije područje vašeg interesa te saznajte više o našim uslugama ili nas kontaktirajte i dogovorite sastanak.
Stvarna životna situacija u kojoj se nađete, vezana uz posao ili privatni život, može biti složena i puna rizika, ali i drugačija nego ona u vašoj inicijalnoj dijagnozi. Privatni istražitelji, odnosno naša detektivska agencija omogućit će vam da u pravo vrijeme raspolažete pravim informacijama pomoću kojih ćete dobiti odgovor na teška pitanja i stručnu pomoć u prevenciji i rješenju problema.

 

ISTRAGE


POSLOVNA SIGURNOST


INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO


DUE DILIGENCE